Om oss

Historien om en unik oljes vei til ferdig produkt 

Alf Mathis Eiras utdanning og forskning

Under utdanning Høyskolen Trondhjem(HIST) 1998-2002 innen næringsmiddelteknologi ble Alf Mathis via sin lærer kjent med at det kunne finnes en interessant fettsyresammensetning i reinsdyrklover, noe som resulterte i at Alf Mathis bestemte seg for å gjøre dette til sitt hovedprosjekt og det ble også hans avslutningsoppgave ved høyskolen.

Analyser av oljen viste korte karbonkjeder, noe som gjorde at oljen holdt seg flytende selv i romtemperatur. En egenskap man vanligvis kun er i vegetabilske oljer. Dermatologiske undersøkelser underveis avslørte gode effekter mot ulike hudlidelser som psoriasis, atopisk eksem osv.

På grunnlag av disse resultatene gav RUF (Reindriftens Utviklingsfond) tilskudd til ytterligere tester på et større panel, disse med de samme positive resultatene.

Senere, etter endt utdannelse, ble prosjektet, analysene og resultatene liggende i en skuff og hverdagen tok til med arbeid som kontrollør i Mattilsynet. Kun sporadisk fikk venner og kjente tilgang på Reinoljen fra Alf Mathis, til bruk mot ulike hudlidelser.

Tor Henrik Eira og Alf Mathis Eira er fettere og har samarbeidet om produktutvikling i flere år. Tor Henrik er født og oppvokst med reindrift og jobber med dette til daglig i Karasjok. Dette gir tilgang til råvarer som kommer fra flokken hans men også fra samarbeidspartnere i de lokale slakteriene. Han slakter og bearbeider råvarene som blir brukt i oljene og kremene. 

 

 

Linda koker kremer, tilfeldighetene fører til samarbeid

Vinteren 2012, ti år etter fremstillingen av Reinoljen, møttes Alf Mathis og Linda Fjellheim. Hun hadde en liten bedrift hvor hun produserte urtekosmetikk, dvs. kremer og salver basert på uttrekk av urter. Denne dagen skulle hennes produksjonslokaler ha inspeksjon av Mattilsynet.

Etter møtet kom samtalen inn på mulighetene for et samarbeid; hun med sin kompetanse innenfor kosmetikk, han kunne fremstille en helt unik olje med svært interessante egenskaper. Dermed startet forsøkene med å utvikle en krem.

Til slutt resulterte arbeidet i flere oppskrifter, nå kunne testingen og et mulig prøvesalg starte!

Men det skulle ikke være så enkelt. For å gjøre en lang historie kort: Produksjon av oljen var regulert av et EU-direktiv som var tilpasset en mye større produksjon. For å få lov til å omsette oljen var det nødvendig med omfattende prøvetaking over lang tid. Underveis bygget Alf Mathis opp et produksjonsanlegg tilpasset standardene så hensiktsmessig det lot seg gjøre, og til slutt ble det godkjent. På slutten av 2015 var det endelig klart for produksjon av Reinolje!

 HELT REIN AS © 2019 | Powered by Mystore